Welkom bij TYDM

De vrijwilligers van de Turkse Ouderenraad voeren activerende en preventieve activiteiten uit ten behoeve van 55+ers in Amsterdam. Deze activiteiten dragen bij aan het inzichtelijk maken van en aan verheldering van hulpvragen bij deze groep mensen. Turkse Oudenraad doet ook aan belangenbehartiging t.a.v. migrantenouderen. Zie hier onze brochure.

Tijdens de lessen

Tijdens de seniorencollege